Priesterschap van Melchizedek

De weg van Melchizedek’s Orde geeft ons inspiratie en leert ons, om onze krachten met reinheid van het hart te gebruikenen niet te misbruiken. Daarmee dragen we bij aan de spirituele ontwikkelingsweg van de mensheid.
De mystieke lessen van het oude Egypte, werden geheim gehouden en waren alleen toegankelijk voor priesters en farao’s.
Deze Orde gaat terug naar Melchizedek, de koning van Salem. Hij heeft Abraham ingewijd en deze gaf de lessen verder.De lessen van Melchizedek’s Orde zijn subtiel en worden direct verder gegeven. In twee levels ontvang je in het totaal 19inwijdingen. Er vindt een bewustzijnverandering plaats en je aura trilliningsfrequentie wordt verhoogd.
Na de inwijding herken je intuítief de oude kennis en krijg je toegang tot ‘het weten’.Je leert om anderen in de Priesthoodof the Order of Melchizedek in te wijden.
Met de Priesthood of the Order of Melchizedek inwijding beloof je om je over te geven aan spirituele groei ten dienst vanhet Hogere Goed.
Voordat je aan deze initiatie begint is het goed om je te realiseren dat deze inwijding een verantwoording met zich meebrengt.

Deze Inwijding is onderverdeeld in twee levels:
Level 1 omvat 11 afstemmingen
Level 2 omvat 8 afstemmingen 
Deze 19 afstemmingen worden tijdens 1 inwijding gegeven.


Prijs 222 euro tijdens een groep sessie (incl. lesmateriaal)